GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt

GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt

GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt

GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt

GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt
GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016 - Gấc Việt

Chi tiết

GACVIET - Vì sự phát triển cộng đồng hội nhập APEC 04/2016

Ngày đăng: 21-04-16

Một số hình ảnh tại lễ trao giải: VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, HỘI NHẬP APEC Tháng 04 - 2016.

 VĂN THỊ THỦY Giám đốc kinh doanh quốc tế thay mặt công ty TNHH MTV GACVIET nhận giải tại Singapore 04/2016

 

 

Đối tác của chúng tôi