Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt

Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt

Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt

Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt

Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt
Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất - Gấc Việt

Chi tiết

Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất

Ngày đăng: 21-12-18

CÔNG TY TNHH MTV GẤC VIỆT kết hợp với CÔNG TY VŨ HOÀNG GIA LAI tổ chức buổi hội thảo chuyên đề chuyển giao kỹ thuật trồng gấc và phát triển vùng nguyên liệu trồng gấc cho nông dân xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, huyện Gia Lai.

Một số hình ảnh liên quan đến buổi hội thảo.

Đối tác của chúng tôi